tiistai 16. maaliskuuta 2010

Riimukivet

Riimut ovat aakkoset, joita muinaiset skandinaavit, germaanit ja anglosaksit alkoivat käyttää n.1500 vuotta sitten. Riimut vastaavat latinalaisia, kreikkalaisia, heprealaisia tai kyrillisiä aakkosia, vaikka ovatkin paljon enemmän kuin aakkoset. Riimut muuttuivat ajan saatossa riimukiviksi; voimakkaaksi taika- ja ennustusvälineeksi. Riimu (eng.Rune) nimenä merkitsee salaisuutta, kätkettyä, arvoitusta. Sana onkin yhteydessä saksalaiseen verbiin Raunen-Kuiskata, ja iirin sanaan Run-Salaisuus.
Riimuilla on erottamaton yhteys luojakansojensa tarustoon. Vanhat tarut kertovat, kuinka Odin riippui oman keihäänsä lävistämänä yhdeksän päivää ja yötä ylösalaisin suuresta Yggdrasilista; Maailmanpuusta (jonka on sanottu olevan Marjakuusi), jotta hän saisi omakseen kätketyt salaisuudet; riimujen viisauden. Tarokki-korteissa "Hirtetty mies", nilkastaan roikkuva hahmo, kuvasi alunperin Odinia ja riimujen hankkimista.

Kun kristinuskoa levitettiin keskiajalla Pohjois-Eurooppaan, vanhojen jumalten valta heikkeni, mutta ei sentään tyystin kadonnut. Riimuja käytettiin mm.sala-opillisiin tarkoituksiin vaikka kirkko yritti perinpohjaisesti hävittää riimukirjoituksen. Kielellisesti islanti on lähinnä muinais-skandinaavin kieltä. Vielä vuonna 1639 Islannissa laki kielsi riimujen käytön, mutta 1800-luvun lopulla joidenkin syrjäseutujen papeilta vaadittiin riimujen luku- ja kirjoitustaitoa.
Riimut äännettiin aakkosina niiden nimen ensimmäisen, tai kahden ensimmäisen kirjaimen mukaan (Kenaz=K, Thorn=Th). Riimukirjainten nimet siis vaihtelevat lähteittäin, ääntämisasusta kirjoitusasuun (Uruz/Ur, Isa/Is), ja jokainen riimuja tunteva tuntenee silti riimunsa ehkä eri nimillä kuin toiset, vaikka alkukirjaimet pysyvätkin samana. Samanlaisia eroja on havaittavissa mm. Tarokki-korteissa, enkä nyt tarkoita mitään spesiaalipakkoja, vaan peruskorttien nimiä yleensä (Torni/Sortuva torni, Rakastavaiset/Rakkaus, Kohtalonpyörä/Peili). Merkitys säilyy kuitenkin samana.

Futharkin perheet

Varhaisimmat ja "oikeina" pidetyt perusriimut tunnetaan nimellä Futhark. Se sisältää 24 kirjainta jotka jakautuvat kolmeen ryhmään joita kutsutaan perheiksi. Kukin "perhe" sisältää 8 riimukirjainta.
Ensimmäinen perhe on nimetty hedelmällisyydenjumala Freyrin mukaan, ja se on "Freyrin riimuperhe" (Feoh - Wunjo), toinen perhe on "Hagalin riimuperhe", raesade-riimun mukaan (Hagalaz - Sigel) ja viimeinen, kolmas perhe on saanut nimensä sodanjumala Tyriltä; "Tyrin riimuperhe" (Tyr - Odel).

Joskus perussetti sisältää yhden "ylimääräisen", tyhjän riimun nimeltään Wyrd, joka ei varsinaisesti kuulu yhteenkään varhaisista riimuperheistä vaikka riimusetistä löytyykin. Wyrdiä on pidetty tarpeettomana sillä useimmat riimut sisältävät sen merkityksen kohtalon edustajana, toiset taas vannovat sen nimeen.
Sääntöhän tämä ei ole, kuten Tarokki-korteissa, myös riimuissa on poikkeuksia; Joissakin Futharkeissa oli 16 riimua. Anglosaksisessa 28 (myöhemmin 33) riimua, joista uudemmat kehittyivät vastaamaan kirjainten sijasta erilaisia äänteitä.
Vertailun vuoksi voidaan miettiä, että suomalaiset aakkoset, jotka koulussa opitaan sisältävät 28 kirjainta. 29 jos vierasperäinen W lasketaan mukaan. 27, jos vierasperäiset W ja Å jätetään pois laskuista. Englanninkielisissä maissa opitaan vain 26 kirjainta, sillä aakkoset loppuvat Z:hen eikä öökkösiä käytetä lainkaan. Wyrdiä voisi oikeastaan verrata aakkosten Q:hun. Q kuuluu latinalaisten kirjaintemme ryhmään vaikka sen voisi korvata k-v -yhdistelmällä. Silti se on mukana, koska sillä on paikkansa sanoissa (kuten Quinoa ja Quebec), samoin kuin Wyrdillä on oma sanomansa ennustettaessa.

(Odinia kuvaava "Hirtetty Mies" -kortti Haindl-tarokista )

Riimujen Tulkinta

On monia eri tapoja ennustaa riimukivistä. Kuten muidenkin välineiden kohdalla, on hyvä muistaa antaa myös riimuille uhri; Sytytä siis suitsuke tai kynttilä ennen jakoa.
Riimuja voi nostaa pussista yksitellen, tai tarvittavan määrän voi jakaa suoraan pöydälle, kuten Tarokki-kortitkin. On ihmisiä, jotka lukevat riimujaan aina luonnonhelmassa, eivät koskaan sisällä. Riimuilla on kyllä Tarokki-kortteja vahvempi yhteys luontoon ja maahan, ja monet asettavatkin riimujensa lähelle luonnonesineitä, kuten Kiviä, käpyjä tai oksia tulkitessaan kiviään.
Kivet, kuten kortitkin voidaan jakaa kuvapuoli alaspäin, tai ylöspäin, lukijasta riippuen ja monet riimujen pöytäjaot muistuttavatkin Tarokki-kortti pöytiä.
Itse parhaaksi tavaksi tulkita riimuja on yksinkertaisesti poimia intuition varassa pussista yksi kivi, ja selvittää mitä se kertoo sinulle.

Paras paikka säilyttää riimukiviä on luonnonmateriaalista, kuten vaikka pellavasta tai nahasta tehty pussukka joka kulkee kätevästi mukana, mutta esimerkiksi puurasia käy hyvin tarkoitukseen.

*Riimut on liitetty myös tiettyihin kivilajeihin, joita voi käyttää apuna riimuamuletteja tai kivisettejä valmistettaessa, sekä puihin, ja kasveihin. Erilaisissa rituaaleissa riimujen merkitystä ja energiaa voi korostaa tai vahvistaa esittämällä riimut eri materiaalejen yhteydessä, esim. koristelemalla alttari tietyillä kukilla tai piirtämällä riimuloitsu omiin tarkoituksiin sopivaan puuhun tai kiveen. Kasvin kasvamista niin puutarhassa kuin ruukussa voi myös yrittää edistää sijoittamalla sitä edustava riimukivi/merkki kasvin lähelle.

Ei kommentteja: