perjantai 6. toukokuuta 2011

Pelikorteista katsominen

Kun Tarokin jo esittelin, sopii seuraavaksi povauspostaukseksi.. Povauspostaus :)
Povaaminen, eli povaus, siis tarkoittaa nimenomaan tulevaisuuden lukemista juuri Pelikorttejen avulla.

Pienestä ja suuresta Arkanasta koostuvasta Tarokki-pakasta poiketen pelikorttipakka koostuu yhdestä osasta. Pelikorttien arvellaankin kehittyneen Tarokki-pakan Pienen Arkanan korteista, jonka tavoin pelikortit ovat jaettavissa neljään maahan; Ruudut (Kolikot), Hertat (Maljat), Padat (Miekat) ja Ristit (Sauvat). Kuitenkin, tarokin Pienestä Arkanasta poiketen pelikorttipakassa on hovikortteja yksi vähemmän (nihti puuttuu). Pelikorttien jokainen maa koostuu siis 13 kortista, ja pelikorttien hovi koostuu kolmesta kuvakortista; Ritarista eli Jätkästä (Knight), Kuningattaresta eli Rouvasta (Queen) ja Kuninkaasta (King) (Vertailusta enemmän tuossa aikaisemmassa postauksessa).
Pelikortit ovat monille juuri se "tunnetuin" ennustusmenetelmä Kristallipallon ja tarokkipakan ohella, ja korttien merkitys ennustusvälineiden laajassa genressä on jo historialisestikin arvokas, sillä kuinka monen elämä olisi tylsempää ilman pelikortteja?
Vaikka pelikorttipakka on jalostunut "noidan pakasta" kansan pelikorteiksi, pelikorttimaat eivät kuitenkaan Tarokin tavoin ole symboliikaltaan verrattavissa vuodenaikoihin, elementteihin tai ilmansuuntiin, vaan pelikorttipakka on maallisempi, ja selkeästi sotilaallisempi. Ruutujen symbolin mainitaan olevan sotilaan kilpi, Hertan nuolenkärki, Padan keihäänkärki, ja Ristin miekankahva.

Kortit ja Pakat

Tavalliseen korttipakkaan kuuluu 52 korttia, eli 12 hovikorttia ja 40 numerokorttia. Lisäksi pelikorttipakassa on yleensä mukana 2-3 Jokerikorttia, sekä pakasta riippuen 1 tai 2 Lakanaksi kutsuttua, tyhjää korttia (siltä varalta että joku painetuista korteista häviää). Uusista pakoista voi löytyä myös yhdelle kortille painettuna Bridgeohjeet. Wanhan tyylin povauksessa ei jokerikortteja käytetä lainkaan, mutta on mahdollista että uusimmissa versioissa (ennustajasta riippuen,) jokeri voi edustaa kysyjää jolloin loppu pakka on vapaammassa käytössä. Jos et halua käyttää Jokeria edustamaan kysyjää jaossa, vaan haluat tehdä perinteisemmän luvun, poista Jokerit, Lakanat ja Bridgeohjeet pakasta ennen jakoa.

Pakan hovikortteihin on kuvattu hovin henkilöt, ja numerokorttien kuvituksessa näkyy kortin numeroarvo sekä numeroin, että kunkin maan symboleilla merkittynä (esim. viisi herttaa, kolme pataa, jne.). Kuten tarokissa, myös povarinpakassa jokainen maa symboloi ja edustaa jotain tiettyä elämän osa-aluetta. Itse luokittelen ne näin:

Ruutu: Rahaa ja omaisuutta, saavutuksia ja kasvua
Hertta: Rakkautta, tunteita, onnea ja vakautta
Pata: Vastoinkäymisiä, huolia, puutetta ja viivästyksiä
Risti: Menetystä, surua, kuolemaa ja lopetusta/loppumista/lopullisuutta

Monissa moderneissa, etenkin ihmissuhteita ja rakkausasioita käsittelevissä tulkinnoissa Ruutu edustaa platonisia suhteita, Hertta tosirakkautta, Pata yksipuolista rakkautta ja Risti seksuaalista rakkautta/seksisuhdetta.
Kuten tarokkipakkoja, on nykyään saatavilla myös pelikorttipakkoja eri teemoilla, Pelikorttipakka voi olla kirjotun koristeellinen, goottimaisen synkkä, tai sen kuva-aiheisiin on ehkä lainattu jotain tiettyä sarjaa tai elokuvaa. Myöskään nelikulmainen muoto ei enää ole sääntö, vaan pakkoja on vähän kaiken kokoisia ja näköisiä, esim. pyöreitä tai kahdeksankulmaisia. Sekä, kuten jo tarokkipostauksessa mainitsin, myös pelikortit ja ennustuskortit yhdisteleviä pakkoja löytyy.

(Sekalaisia pelikortteja erilaisista teemapakoista; Betty Boop, Skelanimals, Hollywood, Suomen Kasvit, Kreikan Katukissat, Heindrick's Gin, Alchemy Gothic ja Heavy Metal)

Korttien tulkinta

Koska pelikortit ovat symboliikaltaan tarokkia yksinkertaisempia, niitä on alkuun päässeen helpompi tulkita sillä vertailevaa symboliikkaa ja tulkinnanvaraisia merkityksiä on kussakin kortissa vähemmän. Siinä missä tarokki sopii siis syvempien, monimutkaisempien asioiden tulkintaan, pelikortit ovat mainio väline maanläheisimmistä perusasioista kiinnostuneille. Toki pelikorteillakin pystyy tarkastelemaan syntyjä syviä, mutta se vaatii paitsi useampia kortteja, myös enemmän harjoitusta. Hyvä tulkintataito tuleekin usein vasta lukukokemuksen mukana. Siinä missä Tarokissa vastauksen voi saada jo yhden kortin nostamalla, pelikortteja on paras on jakaa useampi kerralla ja sitten tarkastella kortteja suhteessa toisiinsa.

Eräässä perus-jaossa korttipakasta asetetaan ensin pöydälle kysyjää edustava kortti, jonka ympärille tai alle loput kortit sitten jaetaan riviksi tai tietyksi kuvioksi, jota tarkastellaan suhteessa kysyjään: Ensiksi jaetut kuvastavat kauempana tulevaisuudessa olevia asioita, ja viimeisimmiksi jaetut lähitulevaisuuden tapahtumia (myös päinvastaiset tulkinnat ovat mahdollisia lukijasta riippuen). Tämä toimii myös ilman kysyjää edustavaa korttia, ja pakan kortit voidaan jakaa myös suoraan kysyjän itsensä eteen. Kortit jaetaan neljään pinoon, jotka sitten tulkitaan kortti kerrallaan pino pinolta, lukijasta katsottuna vasemmalta oikealle. Ei ole oikeastaan väliä jaetaanko kortit kuvapuoli alaspäin vai ei, koska kortteja tulkittaessa kuvapuoli näkyy kuitenkin kysyjälle. Kukin pino luetaan päällimmäisestä alimmaiseen, ja jokainen pino kuvaa tiettyjä tilanteessa tärkeitä tapahtumia niiden rivin muodostamassa aikajanassa. Ensimmäinen pino kuvastaa lähitulevaisuutta, ja neljäs kauimmaista. Jne.
Tällaiset neljään jaetut pinot voidaan myös ennalta nimetä etukäteen edustamaan erikseen jotain elämänaluetta mihin halutaan selvyyttä, kuten työtä, terveyttä, rakkautta, rikkautta, jne. Tällöin kortit luetaan alimmaisesta kortista eteenpäin, kuin nykyisyydestä tulevaisuuteen.

(Neljä erilaista korttia Gypsy Witch Fortune Telling Playing Cards, sekä Sibilla Oracle Cards-pakoista)

Neljän pinon sijaan voit lukea kortteja jakamalla ne kysyjän eteen kolmeksi, neljän kortin riviksi kerrallaan. Pohjimmainen pino edustaa menneisyyttä, keskimmäinen nykyisyyttä, ja päällimmäinen tulevaisuutta. Rivit tulkitaan jakojärjestyksessä, rivin neljä korttia yhdessä, ja pyritään lukemaan korttien yksinkertaiset merkitykset yhteen, isommaksi, ja loogisemmaksi vastaukseksi.
Esimerkiksi Ruudun ja Ristin yhdistelmä voi enteillä perintöä, mutta myös hautajaiskulunkeja. Yleensä siis punaiset kortit symboloivat positiivisia/hyviä asioita, ja mustat negatiivisia/pahoja.
Myös korttien lukuarvolla on merkitystä, sillä mitä korkeampi kortin summa on, sitä suurempi merkitys maan edustamalla elämän osa-alueella kussakin jaossa on. Jos vaikkapa lemmenasioita povailtaessa pöydässä esiintyy herttoja yhden ja viiden väliltä, ei lempi välttämättä ole toivotun tulista tai totista. Kortit viidestä ja kymppiin kielivät jo suuremmasta intohimosta. Ruutu tällaisessa jaossa voi kertoa tulevan kullanmurun rahatilanteesta (1-5: aika köyhä, 5-10: melko varakas) Padat voivat kertoa että suhteen tulee kestää vastoinkäymisiä, tai että tuleva suhde ei ole kannattava (enemmän haittaa kuin hyötyä, etenkin jos herttoja on lukuarvoisesti vähemmän kuin patoja). Tulkittaessa näin lukuarvoja povauksen aikana, Ässän lukarvo on aina yksi.
Tällainen lukuarvojen tulkinta sopii myös erinäisten yksityiskohtien selvittämiseen.

Eri lukuarvoilla on myös oma, erillinen merkityksensä, aina maansa edustamalla alueella. Eri lukijat voivat tulkita kortit lukuarvoineen eri tavoilla, kuten tarokinkin, joten seuraava, wanhaan tulkintasuuntaukseen pohjaava lista on vain viitteellinen, ja aina itsellä toiminut. Yritän kirjoittaa helppotajuisesti (Suluissa esimerkki kortin tulkinnasta tilannekuvauksen mukaan):

Ässät: Uutisia (esim. Ruutuässä voi olla viesti saatavista, Herttaässä rakkauskirje, Pataässä huonoja uutisia, ja Ristiässä puolestaan suru-uutinen).
Kakkoset: Ristiriitoja (Ruutu-2 voi kertoa liiasta omaisuudesta jota verotetaan, Hertta-2 taas ei-toivotun henkilön rakkaudentunnustuksista, Pata -2 onnesta onnettomuudessa, tai Risti-2 helpotuksesta hankalan henkilön kuoltua)
Kolmoset: Hyödyn tavoittelu tai ulkopuolinen edunsaaja (Ruutu-3 kehottaa kenties huomioimaan minne kaikkialle rahasi syydät, Hertta-''-, voi varoittaa hyväksikäyttävästä kumppanista, ja Pata kertoo ehkä jonkun elävän vaikeuksistasi, Risti voi varoittaa varkaudesta)
Neloset: Tasapaino ja harmonia (Ruutu voi olla rehellisellä työllä ansaittua tienestiä, Hertta aitoa rakkautta, ja Risti kuoleman hyväksymistä osana elämää).
Viitoset: Viivästyksiä ja pysähdystila (Ruutu voi kertoa rahansaannin viivästymisestä, Hertta voi olla yksipuolista, vastakaiutonta rakkautta, Pata esimerkiksi tuloksetonta surutyötä, tai Risti vaikka parantumattomasti sairaan turha armokuolematoive).
Kuutoset: Matkoihin ja matkustamiseen liittyvät asiat (Ruutu voi olla kannattava matka, Hertta voi kertoa lomaromanssista, Pata ehkä huonoja lomasäitä, ja Risti voi varoittaa onnettomuudesta matkalla).
Seiskat: Tulevia asioita (Ruutu lupaa rahaa, Hertta rakkautta, Pata huolia, ja Risti menetyksiä/suruja)
Kahdeksikot: Perheen sisäiset asiat ja vaikutukset (Hertta kertoo ehkä perheen hyväksynnän olevan tärkeä suhteen onnistumisen kannalta, tai Pata voi varoittaa perheenjäsenen tuottamista huolista).
Yhdeksiköt: Yllätykset tai unohdetut asiat (Ruutu voi siis olla unohdettu velka tai saatava, Hertta joku outo tyyppi jonka kerkesit unohtaa annettuasi hänelle baarissa puhelinnumerosi, ja Pata onnettomuus joka aiheutuu unohduksesta).
Kympit: Merkittävät käännekohdat (esim. Ruutu voi olla yllättävää rahantuloa tai -menoa, Hertta voi viestiä suhteen päättymisestä tai Pata vaikeuksien hellittämistä ja Risti uutta alkua).

Tällaisista numerokorttien lukuarvojen erillismerkityksistä on eniten hyötyä jos tarkastellaan elämää yleensä tai muuten laajempia asioita, esim. jos povataan tarokki-tyylisillä pöydillä. Niitä on hyvä käyttää tarkennukseen myös muissa tulkinnoissa, etenkin jos tilanne vaikuttaa hankalalta.
Muista kuitenkin, että vaikuttaja luvussa voi olla paitsi ulkopuolinen taho, myös luettava itse. Esim:
Ruutu-3 voi kertoa hänen olevan ahne, Hertta-5 voi kertoa hänen junnaavan suhdetta paikoillaan, ja Pata-6 voi kertoa maisemanvaihdostoiveista.
Koska muuttujia on ihmisen elämässä useita, eivät antamani esimerkit tietenkään ole joka tilanteessa satavarmoja. Esim. Ruutuässä voi olla vaikka luvattomasti rahaa lainanneen kämppiksen kajal-kynällä raapustamansa velkakirje, Patakolmisen vaikeuksista hyötyjä voi hyötyä jonkin kysyjälle läheisen vaikeuksista, joista kysyjä itse hyötyy välikäden kautta, ja Risti-6 voi tarkoittaa myös että se paha tapahtuukin kotipuolessa, kun kysyjä on matkoilla.

Herrat ja Narrit

Pakan hovikortit symboloivat Tarokki-korttien tapaan ihmistyyppejä, ja kertovat jotain myös henkilön ulkonäöstä:
Ruutu on vaaleakutrinen, Hertta punapää, Pata tummaverinen ja Risti ristiverinen.
Rouva edustaa aina naista, Jätkä ja Kuningas taas ovat miehiä; Jätkä edustaa nuorukaista tai nuorekasta miestä, ja Kuningas vanhempaa miestä.
Hovikortit on määritelty myös säätyjen perusteella. Herttarouva on perus "emännänkortti", siinä missä Herttakuningas symboloi isäntää. Herttajätkä edustaa renkiä eli palkollista. Patarouva- ja kuningas ovat säätyläisiä, kuten pappeja ja porvareita, ja Ristirouva- ja Kuningas taas edustavat vähempiarvoisia, karsastettuja ihmistyyppejä, kuten köyhiä tai irtolaisia. Ristisotilas puolestaan on valtion virkamies. Kaikki hovin Ruudut taas edustavat palkollisia, duunareita ja sekalaisia ammatinharjoittajia.

Nihtien puuttuessa pakasta kysyjää jaossa edustaa yleensä kakkonen, etenkin jos kysyjä ei itse ole paikalla luettaessa. Naispuolista kysyjää edustaa Ruutukakkonen, ja miestä Herttakakkonen. Toimii myös päinvastoin. Kakkosen voi valita myös edustamansa maan mukaan (esim. rakkausasioissa herttakakkonen, vaaraa epäiltäessä pata, jne.). Kysyjää voi edustaa myös vaikka hiusten värin, tai säädyn, mukaan tietty Rouva (naispuolinen kysyjä), Jätkä (nuori mies) tai Kuningas (vanhempi mies).

Ainoa Oikea?

Eri korttien tulkinnat toki vaihtelevat lähteittäin, kuten Tarokkikorteissakin. Esim. On povauskirjoja joissa joka kortille erikseen on annettu oma merkityksensä ihan kuin Tarokkikorteille. Itse mieluiten pitäydyn povausasioissa juuri näissä wanhoissa, perinteisimmissä menetelmissä, sillä pelikorttien tulkinta on lähtöjään täysin erilaista kuin Tarokin. Vaikka pakat olisivat kuinka sukua keskenään, pelikorttipakka ei ole Tarokkipakka!!
Jos kuitenkin koet pelikortit omaksi "Tarokiksesi", ja saat homman jotenkin toimimaan, niin hienoa. Mikä minä olisin kieltämään sinua soveltamasta tarokkikaavaa pelikortteihin. Aloittelijan voi silti olla helpointa perehtyä pelikortteihin pelikorttipakkana, ja Tarokkiin tarokkina.
Omat lähteeni tässä postauksessa pohjaavat lähinnä sekalaisiin wanhoihin povausoppaisiin, sekä äitini, mummieni, ja aikoinaan naapurinani asuneen romanirouvan tarjoamaan tietoon. Isot kiitokset heille.

Kuten Tarokkia tulkittaessa, erilaisia pöytiä, jakoja ja povausmenetelmiä on todella paljon, enkä sen kummemmin aio kertoa niistä jokaisesta tässä erikseen.
Mitä perusasioihin tulee, niin kannattaa lukea tuo Tarokki-postaus, sillä tulkinnan oppimisen ydin on molempien korttien osalta samanlainen; Kunnioita korttejasi, älä hoppuile, kuuntele intuitiotasi ja povaile vähän kaikkia. Opit kyllä lukemaan kortit suhteessa toisiinsa, vaikkei niiden viesti olisikaan ihan niin suoraan luettavissa kuin tarot-korteissa. Voit säilyttää myös povauspakkaasi samoin kuin tarokkeja; erityisessä rasiassa, pussukassa, tai liinaan käärittynä jos pidät sitä kotona.
Sen verran sanon vielä myös tämän ennustusmenetelmän suhteen, että käsittele povauspakkaasi kunnioittavasti, ja pidä se erillään peli-pelikorteistasi. Povauspakkaa ei ole tarkoitettu pasianssiin ;)

Sekalaisia:
-Surun ja onnettomuuden värinä mustat kortit liitetään tietenkin yleensä kuolemaan, mutta niiden huonoa mainetta on edesauttanut myös kenties kuuluisin, kaksi mustaa paria sisältävä, pokerikäsi, eli Kuolleen Miehen Käsi ("Dead Man's Hand"=2 kasia ja kaksi ässää). Kyseisen käden mainitaan kuuluneen itselleen Wild Bill Hickokille, vaikkakaan asialle ei ole täyttä, autenttista näyttöä. Mutta koska joskus tarina on vahvempi kuin mahdollinen totuus, mustia kortteja pelätään edelleen ;)

5 kommenttia:

Fiku kirjoitti...

Vau. Ihan huikeat ohjeet. .-D Löysin sivusi aivan sattumalta, ja innostuin lueskelemaan mielenkiintoisia tekstejäsi! .-D Tulen aivan varmasti kokeilemaan korteilla ennustamista, mutta juuri nyt en ehdi. .-) Kirjoituksesi tosiaankin innoitti! .->

Irene Vermin kirjoitti...

Mukava kuulla, kiitos Fiku, ja toivotaan että uusi "harrastus" ottaa tulta :)

Anonyymi kirjoitti...

Olipa kiva lukea ennustamisen tulkinnoista. itse opin jonkin verran äidiltä, joka tuli evakkona laatokalta. Hän oli oppinut karjalan mustalaiselta. olen joskus hyvin harvoin ennustanut ja järkyttynyt kun on osunut liian oikeaan. Siksi en ole harrastanut muuta kuin salaa itsekseni, jos jokin asia alkaa kovasti vaivata. Silloinkin on osunut monesti. Kirjoitit ihanan neutraalisti.Lämpimin terveisin t. kolmen lapsen äiti

Irene Vermin kirjoitti...

Kiitos Anonyymille kolmen lapsen äidille mieltä lämmittävästä kommentista :) Korteista löytyy apu monesti jos on vaikeuksia nähdä tilannetta selvästi, mutta kaik' lutviutuup. Paljastettakoon, että omatkin juuret on Karjalassa ;)

Holbytla kirjoitti...

Minulle on tehty joskus vuosia sitten tällä tavalla tehty ennustus korteista (osuen nappiin omaan elämäntilanteeseeni) ja monta kertaa olen harmitellut, kun en muistanut millä tavoin se symboliikka oikein toimi. Kiitos siis hurjasti tästä :--) !